1. september 2022

Halli hallo und willkommen beim Deutschunterricht im Schuljahr 2022/23!

Dragi sedmošolci,

tukaj bomo objavljali prispevke, ki vam bodo v pomoč pri učenju nemščine, spletne naloge oz. povezave na naloge, ki jih boste opravili doma in vaše komentarje.

Želim vam USPEŠNO ŠOLSKO LETO und viel Glück beim Deutschlernen!


  • Učbenik in delovni zvezek, ki ju uporabljamo pri pouku: Maximal 1 (založba Rokus Klett).

2 komentarja: