03. februar 2017

Das Haus und die Wohnung


MEINE FAMILIE UND PERSONEN BESCHREIBEN


Kako opišemo družino ali kako opišemo osebo?

Stavek vedno začnemo z: Das ist ....

Pri opisu osebe, si pomagajte s spodnjimi vprašanji:

Wie heißt er/sie?
Wie alt ist er/sie?
Hat er/sie Geschwister?
Ist er/sie verheiratet/geschieden/verwitwet?
Hat er/sie Kinder?
Wie heißen die Kinder?
Wie alt sind die Kinder?
Wie ist seine/ihre Telefonnummer?

Spoznali smo osebne zaimke:
Singular /ednina:                        Plural / množina:
1. ich                                      1. wir
2. du                                       2. ihr
3. er, sie, es                            3. sie, Sie

in spregati znamo tudi že glagole. Tukaj v pomoč glagolske končnice:
ich -e                 wir -en
du -st                 ihr -t
er, sie, es -t        sie, Sie -en

Bodite pozorni pri glagolu sein = biti!

13. december 2016

Eine winterliche Lachpause

Malo za polepšanje zimskega vzdušja:

Slovar za pomoč: 
weiß = gl. wissen = vedeti
etwas ist los = nekaj je narobe
je ... desto = bolj ko ... bolj
mehr = več
laufen = teči
dick = debel, dicker = debelejši

14. oktober 2016

DIE ZAHLEN - ŠTEVILA

Dragi moji,
spoznavamo števila in da bo učenje lažje, imate tukaj nekaj pomoči in vaj.

Za uvod in uporabo pravilne nemške izgovorjave, sem vam tukaj pripravila izštevanko, ki se jo boste naučili na pamet in bo to vaša prva ustna ocena. Pozor! Poudarek je na pravilni izgovorjavi!


Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
in der Schule wird geschrieben,
in der Schule wird radiert,
bis der Lehrer explodiert.
Acht, neun, zehn,
Lasst uns in die Schule geh'n.
Wir lernen dort die deutschen Zahlen,
Schreiben, Sprechen und auch Malen.

 • Zaenkrat lahko izgovorjavo števil povadite tukaj, v vaji 1, z ostalimi vajami pa še malo počakajte, kajti vsebujejo števila do 100.
1. ŠTEVILA ponovite TUKAJ:

VIR: http://www.chillola.com/at/numbers%20german.html

2. VAJE SLUŠNEGA RAZUMEVANJA: 
 • Spomin: Klikni vijolični gumb Start (levo zgoraj) za začetek.
 • Izberi pravo število ali besedo: Klikni vijolični gumb Start (levo zgoraj) za začetek in izberi počasnejši način igranja.. Nato klikni na številko oziroma besedo, ki jo slišiš. Pri odgovarjanju si časovno omejen. 
 •  Zapis slišanih števil vadite TUKAJ.
 •  Kako daleč je od ... do ...? Klikni vijolični gumb Start (levo zgoraj) za začetek. Pravilnost svojih odgovorov preveriš s klikom na gumb Check.
 • Vaja BINGO, s katero ponovite števila do 100 (prepoznavanje in zapis).


  Katera vaja vam je bila najbolj všeč?


  KO STE Z VAJAMI ZAKLJUČILI, POJDITE NA NEMŠKO SPLETNO STRAN IN REŠITE VSE VAJE:

  • SICH VORSTELLEN 
  • LEUTE KENNENLERNEN 1. - 9., TER 16. IN 17. NALOGA

NEMŠKA ABECEDA

ali: DAS DEUTSCHE ALPHABET.                                                                    

Aller Anfang ist schwer.  / macht Spaß! = Vsak začetek je lahko ZABAVEN!

VIR: http://de.dawanda.com/product/33141561-ABC-Poster-DIN-A2


 Poslušaj pesmico o abecedi in črkovanje za ponovitev.

Črkuj abecedo in posamezne besede, nato besede na sliki še razločno preberi.

Pomoč pri pravilni izgovorjavi najdeš TUKAJ.

War es schwer? (Je bilo težko?)
Odgovor napiši v komentar.

Halli hallo und willkommen beim Deutschunterricht!

Dragi sedmošolci,

tukaj bomo objavljali prispevke, ki vam bodo v pomoč pri učenju nemščine, spletne naloge oz. povezave na naloge, ki jih boste opravili doma in vaše komentarje.

Želim vam USPEŠNO ŠOLSKO LETO und viel Glück beim Deutschlernen!